Trả tiền nước sạch mà có được dùng nước sạch hay không?

Trả tiền nước sạch mà có được dùng nước sạch hay không?

  • Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung, rất nhiều nơi nguồn nước đã không còn sạch nữa, đã không còn an toàn để uống nữa
  • Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho tất cả mọi người va mọi loại chúng sanh điều có được nguồn nước sạch và tốt cho sức khỏe
  • Nhìn những nguồn nước như thế này các anh chị có thấy chúng ta đang hưỡng Phước khi chúng ta có nguồn nước sạch dùng hang ngay hay không ?
  • Hãy nói lời tri ân với nguồn nước sạch mà chúng ta may mắn đã được dùng hàng ngày  https://youtu.be/NFMIEYk8Xb0
  • I love Kangen water
  • I love everyone
  • P/s: Nguồn video VTV1 Việt Nam.